Het C&MS keurmerk  is het antwoord voor zeker weten

Bij C4HI meten we het schoonmaakproces vanaf het begin tot het einde en bepalen of deze, microbiologisch gezien, goed is. Actueel bijvoorbeeld: het SARS-Covid-2 virus ofwel het coronavirus. Naast dat wij onze professionele kennis en ervaring gebruiken om te beoordelen en te meten, hebben wij een gerenommeerd laboratorium (Eurofins) achter ons staan. Hierdoor kunnen wij betrouwbare en objectieve analysemethoden garanderen.

Hoe prettig is het als je weet dat hetgeen je schoonmaakt (of laat schoonmaken), ook daadwerkelijk schoon is. En wij gaan nog een stapje verder; onze analysemethode toont dit onomstotelijk en objectief aan.

Meten is weten bij C4HI

Wat doen wij, wat andere bedrijven niet doen? Waar bij andere bedrijven niet bekend is of er vóór de schoonmaak een virus op het oppervlak zit, zoals bijvoorbeeld het coronavirus, is dat bij ons wel het geval.

Wij gaan namelijk een grote stap verder.

Keurmerk Clean& Microbiological Safe

Wij brengen voor de schoonmaak, virus gelijkend materiaal aan

Voordat de schoonmakers uw locatie gaan schoonmaken brengt één van onze gecertificeerde keurmeesters op meerdere kritische plaatsen een onzichtbare vloeistof aan. Deze onschadelijke en veilige vloeistof reageert in het laboratorium alsof het een (corona) virus is.

Wij maken voor deze test uiteraard geen gebruik van het (corona)virus zelf, maar van validatiemateriaal waarin RNA aanwezig is, waarop de test positief aanslaat.

Voorafgaand aan het schoonmaakproces, worden de referentieplaatsen waarop de testvloeistof is aangebracht, geswabt (met teststaafjes, dit om aan te tonen dat de testvloeistof is aangebracht). Na het schoonmaakproces swabben wij het schoon gemaakte oppervlak. De swabs worden door ons gekoeld ingeleverd bij één van de laboratoria van Eurofins. Door middel van de betrouwbare Realtime PCR methode worden de swabs daar geanalyseerd.

Een belangrijke spreuk “Meten is weten, gissen is missen”, gaat in deze absoluut op. Bij C4HI hebben wij ons altijd verzet tegen schijnveiligheid, we hebben het woord zelfs actueel gemaakt.

Het gaat bij C4HI om het microbiologisch eindresultaat

Bij C4HI doen we niet aan nieuwe of blitse werkmethodieken. Wij bemoeien ons ook zeker niet ongevraagd met uw werkmethodiek. Het enige wat voor ons belangrijk is, is dat voordat wij het Keurmerk Clean & Microbiological Safe kunnen geven, wij willen meten of de toegepaste methodiek bijvoorbeeld het coronavirus, onschadelijk maakt. Hier kunt u de voorwaarden van het keurmerk lezen.

Simpel samengevat: de weg naar het eindresultaat is iets tussen de opdrachtgever en het schoonmaakbedrijf . Wij meten in het laboratorium het eindresultaat. Het eindresultaat is objectief gemeten: aan- of afwezig. In onze ogen, de enige betrouwbare en wetenschappelijke meetmethode.

Deze objectieve en gevalideerde meting zorgt ervoor dat u, uw medewerkers en bezoekers er op kunnen vertrouwen dat ze in een veilige omgeving verblijven.